Instalacja serwera Ruby on Rails na Raspberry Pi / Debianie

Albert Tomaszewski/ Styczeń 13, 2014/ Debian, Raspberry Pi, Ruby on Rails/ 0 comments

Poziom trudności    

Dzisiaj zajmę się instalacją gotowego środowiska Ruby on Rails na Raspbianie. Raspbian to dystrybucja linuxa bazująca na Debianie, dlatego też poradnik znajdzie swoje zastosowanie na obu tych systemach operacyjnych. Myślę, że dla pozostałych dystrybucji również będzie mniej lub bardziej użyteczny.

Ponieważ moje Raspberry wystawiłem w sieci lokalnej, obsługuję je za pomocą znanego już nam SSH. Na początek polecenie:

Wpisujemy hasło i lecimy dalej. Ponieważ większość linuxowych programów wymaga do działania innych programów, zainstalujmy kilka potrzebnych pakietów potrzebnych do działania serwera RoR.

[email protected]:$ sudo apt-get install git curl zlib1g-dev subversion -y

Mam nadzieję, że wcześniej nie zapomnieliście zaktualizować repozytoria (sudo apt-get update). 😛
Kolejne paczki do instalacji to: openssl, libreadline6-dev, git-core, zlib1g, libssl-dev, libyaml-dev, libsqlite3-dev, sqlite3, libxml2-dev, libxslt-dev, autoconf, automake, libtool oraz bison. Instalujemy je identycznie jak te poprzednie. Dalej pobieramy za pomocą CURL’a RVM i uruchamiamy kompilator:

[email protected]:$ curl -L get.rvm.io | bash -s stable --rails

RVM instaluje się domyślnie w katalogu .rvm w katalogu domowym użytkownika. Niestety trwa to kilkadziesiąt minut, nawet na podkręconym procesorze. Ostatnie polecenie kończące instalację to:

[email protected]:$ source ~/.rvm/scripts/rvm

Poprawność instalacji możemy sprawdzić odpytując Ruby i Rails o ich wersję. Wprowadzamy:

[email protected]:$ ruby --version

i

Jeśli dotaniemy stosowny komunikat, na przykład:

[email protected]:$ ruby 2.1.0p0 (2013-12-25 revision 44422) [armv6l-linux-eabihf]
[email protected]:$ Rails 4.0.2

oznacza, że możemy rozpocząć zabawę z Ruby on Rails. Good luck! 🙂

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre user="" computer="" escaped="">
*
*